“Baltinavas novada muzeja telpu remonts, Tilžas ielā 7, Baltinavā, Baltinavas novadā TCA Nr.18/2020

Publicēts:
09.11.2020.

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Baltinavas novada muzeja telpu remonts, Tilžas ielā 7, Baltinavā,
Baltinavas novadā TCA Nr.18/2020
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts09.11.2020.
Piedāvājumus
iesniegt līdz
20.11.2020. (plkst. 12:00) Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā
16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā
Piedāvājumu atvēršana20.11.2020. plkst. 12:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Jānis Bubnovs
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28341228
Pieteikties līdz:
20.11.2020.
Papildus info:
Papildus info: