“Baltinavas novada pašvaldības telpas (Ivanovas Daces - ģimenes ārsta un pediatra prakses) sanitārā mezgla atjaunošana” TCA Nr. 17/2020

Publicēts:
09.11.2020.


Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Baltinavas novada pašvaldības telpas (Ivanovas Daces - ģimenes ārsta un pediatra prakses)
sanitārā mezgla atjaunošana” TCA Nr. 17/2020
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts09.11.2020.
Piedāvājumus
iesniegt līdz
20.11.2020. (plkst. 11:00) Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā
16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā
Piedāvājumu
atvēršana
20.11.2020. plkst. 11:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Jānis Bubnovs
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28341228
Pieteikties līdz:
20.11.2020.
Papildus info: