“Datoru iegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestādēm” ID Nr. TCA 16/2020

Publicēts:
04.11.2020.

Ziņas par pasūtītāju

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs:90009115590


Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:“Datoru iegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības
iestādēm” ID Nr. TCA 16/2020
Papildus info:Tirgus cenu aptauja – līgums
Piegādes adrese:Kārsavas iela16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):Paredzamā līgumcena- 1.daļai līdz 1035,00 (bez PVN
21%)., 2.daļai līdz 2274,00 euro (bez PVN 21%)
Publicēts:04.11.2020.
Pieteikties līdz:12.11.2020., plkst.11:00


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Egīls Kivlis
E-pasts:info@baltinava.lv
Telefons:26199681
Fakss:64520228
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Pieteikties līdz:
12.11.2020. plkst. 11:00