“Datoru iegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestādēm” ID Nr. TCA 15/2020

Publicēts:
21.10.2020

Ziņas par pasūtītāju

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs:90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:“Datoru iegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības
iestādēm” ID Nr. TCA 15/2020
Papildus info:Tirgus cenu aptauja – līgums
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):Paredzamā līgumcena - 1.daļai līdz 1035,00 (bez PVN 21%),
2.daļai līdz 2274,00 euro (bez PVN 21%)
Publicēts:21.10.2020.
Pieteikties līdz:02.11.2020., plkst.11:00

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Egīls Kivlis
E-pasts:info@baltinava.lv
Telefons:26199681
Fakss:64520228
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Pieteikties līdz:
02.11.2020