“Baltinavas novada muzeja telpu remonts, Tilžas ielā 7, Baltinavā, Baltinavas novadā TCA Nr.14/2020

Publicēts:
21.10.2020

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
“Baltinavas novada muzeja telpu remonts, Tilžas ielā 7,
Baltinavā, Baltinavas novadā TCA Nr.14/2020
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts21.10.2020.
Piedāvājumus
iesniegt līdz
30.10.2020. (plkst. 11:30) Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā,
adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā
Piedāvājumu
atvēršana
30.10.2020. plkst. 11:30 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Jānis Bubnovs
Vineta Cīrule
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28341228, 26674837
Pieteikties līdz:
30.10.2020
Papildus info: