“Baltinavas novada pašvaldības telpas (Ivanovas Daces - ģimenes ārsta un pediatra prakses) sanitārā mezgla atjaunošana” TCA Nr. 13/2020

Publicēts:
20.10.2020

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma nosaukums“Baltinavas novada pašvaldības telpas (Ivanovas Daces - ģimenes ārsta
un pediatra prakses) sanitārā mezgla atjaunošana” TCA Nr. 13/2020
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts20.10.2020.
Piedāvājumus
iesniegt līdz
30.10.2020. (plkst. 11:00) Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā,
adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā
Piedāvājumu atvēršana30.10.2020. plkst. 11:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Jānis Bubnovs
Vineta Cīrule
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28341228, 26674837
Pieteikties līdz:
30.10.2020
Papildus info: