Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana autoceļa Baltinava-Safronovka pārbūvei (0 – 0,8 km) Nr. 3/2019

Publicēts:
19.03.2019

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana autoceļa
Baltinava-Safronovka pārbūvei (0 – 0,8 km)
Nr. 3/2019
Papildus
info
Tirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)Līdz 10 000,00 euro
Piedāvājumus
iesniegt līdz
28.03.2018.(plkst. 11:30) Kārsavas ielā 16, Baltinavā 8. kabinetā vai elektroniski
parakstītu e-pastā iepirkumi@baltinava.lv
Piedāvājumu
atvēršana
Iepirkumu
komisijas slēgtā sēdē
- Darba uzdevums un tā pielikumi https://failiem.lv/u/g3u6th2u
- Ja ir darba uzdevuma grozījumi, tad arī tie ir šeit secīgi uz leju ar pievienošanas datumu


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Dace Ločmele
Gatis Siliņš
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26304449, 64563581


Jautājumi un atbildes:

Jautājumi
Atbildes


Iepirkuma rezultāts:

Atvēršanas protokolsDatumsProtokols PDF
Lēmums par uzvarētāju/iemDatumsLēmums PDF
Līgums ar uzvarētāju/iemDatums un numursLīgums PDF
Pieteikties līdz:
28.03.2019
Papildus info: