Autoceļa Baltinava – Safronovka pārbūve (0-0,8 km) ID Nr. BND 2019/1 CPV kods 45233120-6

Publicēts:
24.01.2019

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
Autoceļa Baltinava – Safronovka pārbūve (0-0,8 km)
ID Nr. BND2019/1

CPV kods 45233120-6
Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu
Papildus infoIzsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv
Visi iepirkuma dokumenti pieejami šeit
Līgumcena (€)20 000,00 – 169 999,99 euro
Publicēts24.01.2019
Piedāvājumus
iesniegt līdz
08.02.2019.(plkst.15:00)
www.eis.gov.lv
Piedāvājumu
atvēršana
08.02.2019.
(plkst.15:00) Kārsavas iela 16, Baltinava, 2. stāva sēžu zāle
Ieinteresētais piegādātājs Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var
reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā kā piegādātājs.
Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju skatīt šeit

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona:Dace Ločmele, tel. 26304449
Jānis Bubnovs, tel. 28341228
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv

Jautājumi un atbildes:

Jautājumi
Atbildes

Iepirkuma rezultāts:

Atvēršanas protokolsDatumsProtokols PDF
Lēmums par uzvarētāju/iemDatumsLēmums PDF
Līgums ar uzvarētāju/iemDatums un numursLīgums PDF
Pieteikties līdz:
08.02.2019