Revidenta pakalpojumi Nr. 21/2018

Publicēts:
30.08.2018

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Tirgus
cenas aptaujas nosaukums
Revidenta pakalpojumi Nr. 21/2018
Līgumcena (€)Līdz 3000,00 euro
Publicēts30.08.2018.
Piedāvājumus iesniegt līdz20.09.2018. (plkst. 10:00) Kārsavas ielā 16, Baltinavā 8. kabinetā

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:par tirgus cenas aptaujas darba uzdevuma nosacījumiem – Dace Ločmele, tālr.: 26304449,
e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
par tirgus cenas aptaujas tehnisko specifikāciju – Ināra Supe, tālr. 64521215, e-pasts: finanses@baltinava.lv

Jautājumi un atbildes:

JautājumsAtbilde

Iepirkuma rezultāts:

Atvēršanas protokolsDatumsProtokols PDF
Lēmums par uzvarētāju/iemDatumsLēmums PDF
Līgums ar uzvarētāju/iemDatums un numursLīgums PDF
Pieteikties līdz:
20.09.2018
Papildus info: