“Supenkas upes gultnes attīrīšana no kritušajiem kokiem un sanesumiem” Nr. 20/2018

Publicēts:
08.08.2018

Ziņas par tirgus cenas aptauju:

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590
Tirgus cenas aptaujas nosaukums“Supenkas upes gultnes attīrīšana no kritušajiem kokiem un sanesumiem”
Nr. 20/2018
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):n/a
Publicēts:08.08.2018.
Piedāvājumi jāiesniedz:līdz 20.08.2018. plkst.10:00
PielikumiDarba uzdevums
Fotogrāfijas

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona:Jānis Bubnovs
E-pasts:izpildd@baltinava.lv
Telefons:28341228
Fakss:64522028
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Pieteikties līdz:
20.08.2018
Papildus info:
Papildus info: