RSS

Baltinavas MMS

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3
Attēlotas 1-15 no 45
Jaunākās galerijas

Karikatūru konkurss “Pa – Smejies!”

Ķekavas novadpētniecības muzejs jau 12. gadu pēc kārtas rīkoja mākslinieka un karikatūrista Edgara Ozoliņa piemiņai veltītu skolēnu zīmējumu karikatūru konkursu “Pa – Smejies!”.

Apsveikums svētkos

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola sveic Lieldienās!

Atzinīgi rezultāti vizuālās mākslas konkursā “Skani mana tēvu zeme!”

2020. gada nogalē Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola rīkoja Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursu „Skani, tēvu zeme!”
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.