Valsts prezidents piedalās Masļenku traģēdijas 80. gadadienas piemiņas pasākumā Baltinavā — reitings, foto, vertikāla