Valsts prezidents piedalās Masļenku traģēdijas 80. gadadienas piemiņas pasākumā Baltinavā — populārākās, ilustrācijas, kvadrātaina