Valsts prezidents piedalās Masļenku traģēdijas 80. gadadienas piemiņas pasākumā Baltinavā — populārākās, foto, horizontāla