Valsts prezidents piedalās Masļenku traģēdijas 80. gadadienas piemiņas pasākumā Baltinavā

Atgriezties uz sākumu