Valsts prezidents piedalās Masļenku traģēdijas 80. gadadienas piemiņas pasākumā Baltinavā — foto, vertikāla