Valsts prezidents piedalās Masļenku traģēdijas 80. gadadienas piemiņas pasākumā Baltinavā — uzņemšanas datums, foto, kvadrātaina