Valsts prezidents piedalās Masļenku traģēdijas 80. gadadienas piemiņas pasākumā Baltinavā — komentētās, horizontāla

Atgriezties uz sākumu