Amatierteātrim "Palādas" 20 — komentētās, vertikāla