Skolēnu padome 2016. gada septembris — uzņemšanas datums