Skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens — uzņemšanas datums, ilustrācijas