S_attiecibas_Baltinava
S_attiecibas_Baltinava / Publiskie iepirkumi

Publicēts Pasūtītājs Paredzamā līguma priekšmets Pieteikties līdz Status
Baltinavas novada dome

Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām ID Nr. BND 2017/13​

 
Baltinavas novada dome

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Baltinavas novada teritorijā”, ID Nr. BND 2017/12

 
Baltinavas novada dome

​Lekciju pasniegšana par veselīgu uzturu ESF projekta „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” (Nr. 9.2.4.2/16/I/045) ietvaros tirgus cenu aptauja Nr.19/2017

 
Baltinavas novada dome

Izglītojošs seminārs – meistarklase par veselīgu uzturu ESF projekta „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” (Nr. 9.2.4.2/16/I/045) ietvaros tirgus cenu aptauja Nr.18/2017

 
Baltinavas novada dome

“Apkures sistēmas rekonstrukcija Baltinavas novada Muzeja telpās Tilžas ielā 7, Baltinavā” (identifikācijas Nr. 17/2017)​

 
Baltinavas novada dome

​Atklāts konkurss “Čudarīne-Tutinava pašvaldības autoceļa pārbūve” ID Nr. BND 2017/8

 
Baltinavas novada dome

“Baltinavas novada muzeja telpu atjaunošana” Nr.6/2017

 
Baltinavas novada dome

“ Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu seguma atjaunošana” Nr.5/2017

 
Baltinavas novada dome

“Baltinavas novada kultūras nama telpu atjaunošana” Nr.4/2017

 
Baltinavas novada dome

"​Pārtikas produktu piegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām”, ID Nr. BND 2017/

 
Baltinavas novada dome

Tirgus cenu aptauja Nr. 3/2017 "Baltinavas novada muzeja izstāžu telpas atjaunošana"

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

“Baltinavas novada muzeja izstāžu telpas atjaunošana” , tirgus cenu aptauja Nr.2/2017

Pārtraukts