Baltinavas Romas katoļu baznīca

Pirmā zināmā Baltinavas katoļu baznīca celta 17. gs. otrajā pusē, tā bija koka baznīca, kas atradās 2,6 km no Baltinavas, Keišu sādžā. Otra koka baznīca jau celta pašā Baltinavā 18.gs. Tā atradās tagadējās mūra baznīcas priekšā, bet tās altāris atradās tagadējās baznīcas torņa vietā. Trešā Baltinavas baznīca ir no mūra. Baznīcas celtniecības darbi ilga 22 gadus: ēkas pamatakmens likts 1909. gadā, dievnams iesvētīts 1931. gadā. Baznīcā atrodas seni sakrālās mākslas darbi. Vissenākā ir Jaunavas Marijas glezna, kas gleznota 17. gs. Tā ir gleznota uz ādas, kura uzstiepta uz koka pamatnes. Šī glezna ir saglabājusies līdz mūsu dienām un ir vēl no pirmās Baltinavas baznīcas laikiem, kas atradās Keišu sādžā. Tagadējā baznīcas centrālā altāra apustuļu Pētera, Pāvila, Jāņa un Andreja koka tēlu vecums ir ap 300 gadu. 18. gs. ir darināts Kristus koka tēls “Ecce Homo”(“Lūk, Cilvēks”). Baznīca ir eklektisma stila monumentāla mūra trīsjomu celtne ar neoromānikas stila iezīmēm fasāžu apdarē. Valsts nozīmes Arhitektūras piemineklis. Uzstādīta piemiņas plāksne P. Apšinīkam (1995).