Baltinavas Kristīgās speciālās internātpamatskolas mācību materiālās bāzes papildināšana

ERAF projekts Baltinavas Kristīgās speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija un mācību materiālās bāzes papildināšana

Projekts [.pdf]

Datums: