Vadība

Priekšsēdētāja

Sarmīte Tabore

28399183

dome@baltinava.lv


Priekšsēdētājas vietniece

Inese Siliņa

26469223


kanceleja@baltinava.lv

Pieņemšanas laiks: Katra mēneša 2. un 3. nedēļas ceturtdienās plkst. 09.00-11.00

Izpilddirektors

Jānis Bubnovs


28341228

izpildd@baltinava.lv

Pieņemšanas laiks: Otrdiena, trešdiena

900 - 1300