Skolas tradicionālie pasākumi

Skolas tradicionālie pasākumi:
Zinību diena;
Drošības mēnesis
Skolotāju diena;
Veselības diena;
Lāčplēša diena;
Latvijas Republikas proklamēšanas diena;
Adventa ieskaņas pasākums;
Ziemassvētku eglīte;
Kristīgās dzejas pēcpusdiena
Popiela;
Netradicionālā modes skate;
Valentīndiena;
Meteņi;
Arodu pēcpusdiena;
Lieldienas;
Skolēnu dzimšanas dienu atzīmēšana
Ģimenes diena;
Pēdējais zvans;
Projektu nedēļa
Pateicības diena;
Izlaidums.