Skola nodrošina

Skola nodrošina ar:


• Mūsdienīgi aprīkotiem mācību kabinetiem un darbnīcām
• Gaišām, mājīgām, labiekārtotām istabiņām skolas internātā
• Bibliotēku, lasītavu
• Datorklasi
• Valsts apmaksātu 4x ēdināšanu
• nepieciešamajiem mācību piederumiem
• pirmo neatliekamo medicīnisko aprūpi