Izglītības programmas

Skola realizē 4 izglītības programmas:

1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)

2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911)

3. "Koka izstrādājumu izgatavošana", kvalifikācija "Galdnieka palīgs" (kods 22 543 04 1);

4.Profesionālās pamatizglītības programma "Ēdināšanas pakalpojumi", kvalifikācija "Pavāra palīgs" (kods 22 811 02 1)