Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

Pabalsta apraksts

Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek izmaksāts personai, kura sasniegusi cienījamu vecumu – 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 gadus.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Pabalsts, sasniedzot 90, 95, 100 gadus, tiek izmaksāts bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajām ziņām par personas nozīmīgo jubileju.

Pabalsts sasniedzot 70, 75, 80, 85 gadu jubileju tiek izmaksāts, pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumu Baltinavas novada domei ar argumentētu ierosinājumu un aprakstu par personu, kurai varētu piešķirt pabalstu.

Pabalsts tiek piešķirts:

Personām, kuras deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.

Pabalsta apmērs:

Sasniedzot 70, 75, 80, 85 gadus - € 50,00.

Sasniedzot 90 gadus - € 90,00, 95 gadus - € 95,00, 100 gadus - € 100,00. Pabalstu saņēmējam personīgi nogādā pašvaldības administrācijas pārstāvis jubilejas dienā, bet, ja jubilejas datums ir pašvaldības administrācijas brīvdiena vai svētku diena ne vēlāk, kā nākamajā darba dienā.

Reglamentējošie normatīvie akti

Baltinavas novada domes 23.07.2015. saistošie noteikumi Nr.9 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā"

Uzziņas un informācija

Sociālā dienesta vadītāja Dace Ločmele

e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv

tālr. 26304449, 26393109