Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Jaunākās galerijas

3.maijā koncerts "Deju diena Baltinavā"

1 diena atpakaļ
2019.gada 3.maijā plkst.18:00 Baltinavas mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar kultūras namu organizē starpnovadu deju koncertu "Deju diena Baltinavā". Piedalās deju kolektīvi no Baltinavas, Balviem, Viļakas, Rekavas.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Mūzikas un mākslas skolas orķestris gūst panākumus

2 dienas atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas orķestris gūst panākumus, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Noslēgusies Valsts konkursa mākslā I kārta

1 mēnesis atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā noslēgusies Latvijas profesionālās mākslas un dizaina izglītības programmu Valsts konkursa I kārta. Skolas rīkotajā konkursa I kārtā piedalījās 42 audzēkņi.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.