Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Jaunākās galerijas
Aktualitātes

Taures skan Baltinavā!

1 diena atpakaļ
2017. gada 4. jūnijā Baltinavā pulcējās Ziemeļlatgales pūtēju orķestri festivālā “Taures skan Baltinavā”.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Izlaidums Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā

1 diena atpakaļ
27.maijā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā notika izlaidums.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Skolas nobeiguma darbu aizstāvēšana

1 diena atpakaļ
18.maijā uz skolas nobeiguma darbu aizstāvēšanu pulcējās 7. klases audzēknes Madara Circene un Aleta Boldāne, vecāki, vērtēšanas komisija, kā arī citi interesenti.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.