Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Jaunākās galerijas
Aktualitātes

BMMS pūtēju orķestris skatē Jēkabpilī

27 dienas atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris skatē jēkabpilī
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi apmeklē LNOB operu

27 dienas atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, vecākiem un skolotājiem ilgi gaidītais notikums piepildījās 19. martā, kad svētdienas rīta pusē varējām baudīt vienu no visu laiku populārākajiem Latvijas Nacionālās operas un baleta iestudējumiem “Putnu o
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Baltinavas MMS mūzikas programmu audzēkņu dalība konkursos.

27 dienas atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā II semestris ir sācies un turpinās ar dažādiem konkursiem, skatēm, pasākumiem
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.