Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Jaunākās galerijas

Mūzikas un mākslas skola sveic visus svētkos!

1 diena atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola sveic visus Latvijas Republikas dzimšanas dienā!
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

15.novembrī Mūzikas un mākslas skola aicina uz koncertu

1 diena atpakaļ
15.novembrī plkst.17:00 Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā notiks Latvijas Repubikas 101.gadadienai veltīts koncerts. Laipni aicināti !
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Varakļāniem

13 dienas atpakaļ
8. oktobrī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāji un tehniskie darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā pie kolēģiem uz Varakļānu Mūzikas un mākslas skolu.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.