Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Jaunākās galerijas

Patriotisma nedēļa Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā

7 dienas atpakaļ
Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, Baltinavas Mūzikas un mākslas skola aktīvi piedalījās šo svētku ieskandināšanā - gan muzicējot dažādos koncertos un pasākumos, gan ietērpjot skolu svētku krāsās un noskaņās.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola sveic visus svētkos

25 dienas atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola visus sveic Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienā!
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Svētku pasākums 14.novembrī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā

29 dienas atpakaļ
14.novembrī plkst.17.00 BMMS notiks svētku koncerts, veltīts Latvijas 100.gadadienai "Sveicam Tevi, Latvija!"
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.