Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Jaunākās galerijas
Aktualitātes

1 sept. Baltinavas mūzikas un mākslas skolā

19 dienas atpakaļ
1 sept. Baltinavas mūzikas un mākslas skolā
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Konkurss „Masļenku traģēdijas 1940. gada 15. jūnijā bojāgājušo piemiņas vieta”

2 mēneši atpakaļ
Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde no 2017. gada 12. janvāra līdz 18. aprīlim organizēja zīmējumu/metu konkursu „Masļenku traģēdijas 1940. gada 15. jūnijā bojāgājušo piemiņas vieta
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Taures skan Baltinavā!

2 mēneši atpakaļ
2017. gada 4. jūnijā Baltinavā pulcējās Ziemeļlatgales pūtēju orķestri festivālā “Taures skan Baltinavā”.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.