Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Jaunākās galerijas
Aktualitātes

BMMS audzekņu darbu izstāde

2 dienas atpakaļ
BMMS audzekņu darbu izstāde " Mana Baltinava"
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

LR Proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts

4 dienas atpakaļ
Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Nodarbība “Katram šķīvim savs stāsts”

22 dienas atpakaļ
Nodarbība “Katram šķīvim savs stāsts”
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.