Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Jaunākās galerijas
Aktualitātes

Baltinavas Mūzikas un Mākslas skolas izlaidums

12 stundas atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un Mākslas skolas izlaidums
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Radošā darbnīca stikla apgleznošanā

9 dienas atpakaļ
Mākslas dienu 2017 ietvaros, 8. maijā, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā notika radošā darbnīca stikla apgleznošanā, kuru vadīja skolotāja Indra Keiša.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Mary Mcbride Trio meistarklase un koncertlekcija BMMS

14 dienas atpakaļ
Mary Mcbride Trio meistarklase un koncertlekcija BMMS 12.05.2017 plkst. 14.45
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.