Iepirkumu plāns

Numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Pircēja profils

Iepirkuma veids

CPV kods

Līguma veids

Plānotais izsludināšanas laiks

Datu aktualizācija

1.

Baltinavas novada dome "Čudarīne-Tutinava pašvaldības autoceļa pārbūve ID nr. BND/2017/8 Atklāts konkurss http://www.baltinava.lv/iepirkumi Būvdarbu veikšanas līgums

45233200-1,Būvdarbu veikšanas līgums

21. jūlijs 14.07.2017

2.

Baltinavas novada dome

"Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojums Baltinavas novada pašvaldības grants autoceļu pārbūves 2. kārtai" ID nr. BND 2017/9 PIL 9. panta kārtībā


http://www.baltinava.lv/iepirkumi

Pakalpojuma līgums 71320000-7,Pakalpojuma līgums Augusts/Septembris 14.07.2017
3. Baltinavas novada dome “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Baltinavas novada teritorijā” ID Nr. BND 2017/10 PIL 9.panta kārtībā

http://www.baltinava.lv/iepirkumi

Pakalpojuma Līgums 90500000-2,

pakalpojuma līgums

Septembris 29.08.2017. (aktualizēts)
4.

Baltinavas novada dome

"Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām" ID Nr. BND 2017/10

PIL 9. panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi

Pakalpojuma līgums 09310000-5, Pakalpojuma līgums Augusts/Septembris

14.07.2017

4.

Baltinavas novada dome

"Malkas iegāde Baltinavas novada pašvaldības iestādēm" ID Nr. BND 2017/11

PIL 9. panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi

Preču piegādes līgums 03413000-8, Preču piegādes līgums Septembris/Oktobris

14.07.2017

5.

Baltinavas novada dome

Degvielas iegāde Baltinavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām" ID Nr. BND/ 2017/12

PIL 9. panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi

Preču piegādes līgums 09100000-0, Preču piegādes līgums Oktobris

14.07.2017