Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis

Savu 30 gadīgo darbību ansamblis balsta uz Ziemeļlatgales tradicionālo dziedāšanu, interesentiem piedāvā sava novada dziesmas, tradīcijas, nostāstus, teikas, rotaļas, dejas.