Deputāti

Sarmīte Tabore

Mob.tālr- 28399183

e-pasts- dome@baltinava.lv

Domes priekšsēdētājas iedzīvotāju pieņemšanas laiki –
pirmdienās no plkst.9.00 līdz 13.00 un
trešdienas no plkst.14:00 līdz 17:00,



Inese Siliņa

Mob.tālr- 26469223

e-pasts- visnevska@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša 2. un 3. nedēļas ceturtdienās plkst. 09.00-11.00, Baltinavas novada domes telpās




Inta Vilkaste

Mob.tālr- 28363183

e-pasts- intav4@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Piektdienās no plkst. 12.00-13.00, Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas telpās- direktores kabinetā, 1.stāvā




Guntars Bartkevičs

Mob.tālr. - 29124081

e-pasts- amatnieki5@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša 1. un 2. nedēļas pirmdienās no plkst. 10.00-12.00 ZS "Amatnieki" administratīvajā ēkā, kas atrodas Baltinavas novada Apšovā




Imants Slišāns

Mob.tālr- 26522144

e-pasts- baltinova@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša 1. un 3. trešdienā no plkst. 09.00-11.00, Baltinavas novada vidusskolas telpās (Kārsavas ielā 22)




Velta Mītke

Mob.tālr- 26462798
e-pasts- veltamitke@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša pirmās četras pirmdienas no plkst. 09.00-10.00, ZS "Mītkes" biroja telpās- "Calmi", Slobodas c., Baltinavas novads







Lilita Kūkoja

Mob.tālr- 28353552
e-pasts- kukojalilita@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša 2. un 4. nedēļas otrdienā no plkst. 09.00-11.00, Baltinavas novada domes telpās





Antra Keiša

Mob.tālr-29341738

e-pasts- antra.keisa@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša 1. un 3. nedēļas trešdienā no plkst. 10.00-12.00, Baltinavas novada muzejā (Tilžas ielā 7)




Janīna Keiša

Mob.tālr. 28358581

e-pasts-janina1973@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša pirmās četras trešdienas 9:00-10:00 Kārsavas ielā 24 bibliotēkas telpā.