Deputāti

Lidija Siliņa
Pieņemšanas laiks: pirmdienas, ceturtdienas, no plkst. 900 - 1300
(Baltinavas novada domē).
E-pasts: dome@baltinava.lv

Sarmīte Tabore
Pieņemšanas laiks: otrdienas, no plkst. 900 - 1100
(Baltinavas novada domē).
E-pasts: planosana@baltinava.lv

Imants Slišāns
Pieņemšanas laiks: mēneša 1. un 3. nedēļas trešdienas, no plkst. 900 - 1100
(BVSK telpās).
E-pasts: baltinava@inbox.lv

Inta Vilkaste
Pieņemšanas laiks: mēneša 2. un 4. nedēļas otrdienas, no plkst. 1000 - 1200
(Baltinavas KIP telpās).
E-pasts: intav4@inbox.lv

Guntars Bartkevičs
Pieņemšanas laiks: mēneša 2. nedēļas trešdiena, no plkst. 1000 - 1200
un 3. nedēļas ceturtdiena, no plkst. 1300 - 1500
(Z.s. „Amatnieki" biroja telpās).
E-pasts: amatnieki5@inbox.lv
Antra Keiša

Pieņemšanas laiks: mēneša 1.nedēļas otrdiena, no plkst. 1000 - 1200 (Novada muzeja telpās).
Mēneša 3.nedēļas ceturtdiena, no plkst. 1000 - 1200

(Novada muzeja telpās).
E-pasts: antra.keisa@inbox.lv

Viktors Graudumnieks

Pieņemšanas laiks: mēneša 2. nedēļas trešdiena, no plkst. 900 - 1100 (Novada domes telpās).
Mēneša 3.nedēļas ceturtdiena, no plkst. 1300 - 1500

(Novada domes telpās).
E-pasts: viktors.graudumnieks@inbox.lv
Ilgvars Keišs
Pieņemšanas laiks: mēneša 2.nedēļas trešdiena, no plkst. 900 - 1100 (Novada domes telpās).
Mēneša 3.nedēļas ceturtdiena, no plkst. 1300 - 1500

(Novada domes telpās).
E-pasts: aizupe89@inbox.lv
Rolands Keišs

Pieņemšanas laiks: mēneša 2.nedēļas trešdiena, no plkst. 900 - 1100 (Novada domes telpās).
Mēneša 3.nedēļas ceturtdiena, no plkst. 1300 - 1500

(Novada domes telpās).
E-pasts: rolandskeiss@inbox.lv