Deputāti

Sarmīte Tabore

Mob.tālr- 28399183

e-pasts- dome@baltinava.lv

Domes priekšsēdētājas iedzīvotāju pieņemšanas laiki –
pirmdienās no plkst.9.00 līdz 13.00 un
trešdienas no plkst.14:00 līdz 17:00,Inese Siliņa

Mob.tālr- 26469223

e-pasts- visnevska@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša 2. un 3. nedēļas ceturtdienās plkst. 09.00-11.00, Baltinavas novada domes telpās
Inta Vilkaste

Mob.tālr- 28363183

e-pasts- intav4@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Piektdienās no plkst. 13.00-14.00 , Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas telpās
Guntars Bartkevičs

Mob.tālr. - 29124081

e-pasts- amatnieki5@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša divās 1. pirmdienās no plkst. 10.00-12.00 ZS "Amatnieki" administratīvajā ēkā, kas atrodas Baltinavas novada Apšovā
Imants Slišāns

Mob.tālr- 26522144

e-pasts- baltinova@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša 3. un 4. trešdienā no plkst. 10.00-12.00, Baltinavas novada domes telpās
Velta Mītke

Mob.tālr- 26462798
e-pasts- veltamitke@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katra mēneša pirmās četras pirmdienas no plkst. 09.00-10.00, Baltinavas novada domes telpāsLilita Kūkoja

Mob.tālr- 28353552
e-pasts- kukojalilita@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks : Vasaras periodā mēneša 2. un 4. nedēļas otrdienā no plkst. 09.00-11.00, Baltinavas novada domes telpās

Antra Keiša

Mob.tālr-29341738

e-pasts- antra.keisa@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks :Katra mēneša 1. nedēļas trešdiena no plkst. 11.00-13.00 un 3. nedēļas trešdiena no plkst. 11.00-13.00, Baltinavas novada domes telpās
Janīna Keiša

Mob.tālr. 28358581

e-pasts-janina1973@inbox.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks - mēneša pirmās četras trešdienas 9:00-10:00 Kārsavas ielā 24 bibliotēkas telpā.