Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai un veicināšanai

1. Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai

Pabalsta apraksts

Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai skolas piederumu iegādei.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Pabalsts tiek piešķirts pēc audzēkņu sarakstiem, kurus iesniedz izglītības iestādes.

Pabalsts tiek piešķirts:

visiem Baltinavas vidusskolas audzēkņiem;

visiem piecgadīgajiem bērniem, kuri apmeklē Baltinavas novada pirmsskolas izglītības iestādi;

Baltinavas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem bērniem, kuri mācās speciālajās izglītības iestādēs.

Pabalsta apmērs:

Pabalstu € 10,00 apmērā vienreiz gadā var saņemt no 15.augusta līdz 15.oktobrim.

Reglamentējošie normatīvie akti

Baltinavas novada domes 23.07.2015. saistošie noteikumi Nr.9 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā"

Uzziņas un informācija

Sociālā dienesta vadītāja Dace Ločmele

e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv

tālr. 26304449, 26393109

2. Pabalsts bērna izglītības veicināšanai

Pabalsta apraksts

Pabalsts bērna izglītības kvalitātes veicināšanai.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Pabalsts tiek piešķirts pēc audzēkņu sarakstiem, kurus iesniedz izglītības iestādes.

Pabalsts tiek piešķirts:

Baltinavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem

Pabalsta apmērs:

Pabalstu piešķir līdz € 40,00 apmērā vienreiz gadā.

Reglamentējošie normatīvie akti

Baltinavas novada domes 23.07.2015. saistošie noteikumi Nr.9 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā"

Uzziņas un informācija

Sociālā dienesta vadītāja Dace Ločmele

e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv

tālr. 26304449, 26393109