Ārpusstundu darbs

Skolā skolēniem ārpus mācību stundām ir iespēja:
• apgūt kristīgās vērtības kristīgās mācības nodarbībās
• darboties dramatiskajā kolektīvā
• dziedāt ansamblī
• apgūt tautas tradīcijas, dziedot folkloras kopā „Ganiņi"
• apmeklēt sporta pulciņu
• apgūt jaunā žurnālista prasmes, darbojoties skolas avīzē „Skolas vēstis"
• papildus apgūt rokdarbu, mājturības un tehnoloģiju prasmes
• darboties vizuālās mākslas nodarbībās
• papildus nostiprināt lasīšanas iemaņas intensīvās lasītmācīšanas nodarbībās
• darboties galdniecības fakultatīvajās nodarbībās
• apgūt ēst gatavošanas prasmes kulinārijas pulciņā
• apmeklēt ritmikas nodarbības