RSS

Baltinavas mūzikas un mākslas skola

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4 Pēdējā
Attēlotas 1-15 no 85
Jaunākās galerijas

Mūzikas skolu izlaiduma klašu Festivāls- koncerts Rēzeknē

2 stundas atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja 6.eifonija klases audzēknis Endijs Ločmelis
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Koncerts Mūzikas un mākslas skolā

2 stundas atpakaļ
4. aprīļa pēcpusdienā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā viesojās vecāki, lai klausītos audzēkņu koncertu Lieldienu noskaņās.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Mākslas dienas Baltinavas Mūzikas un Mākslas skolā

5 dienas atpakaļ
23.aprīlī un 7.maijā būs iespēja piedalīties podnieka ķeramiķa Jura Krompāna vadītajā keramikas radošajā darbnīcā
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.