RSS

Baltinavas mūzikas un mākslas skola

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4
Attēlotas 1-15 no 46
Jaunākās galerijas
Aktualitātes

BMMS absolventu darbu izstāde

22 dienas atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas absolventu darbu izstāde Viļakas kultūras un radošo industriju centrā
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

„Lidice 2017.”

1 mēnesis atpakaļ
Jau vairāku gadu garumā ar labiem panākumiem Baltinavas skolēni piedalās starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Lidice”
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

„Kokles balss skaņu raksti”

1 mēnesis atpakaļ
27. janvāra vakarā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas kamerzālē skanēja kokļu trauslā un skaistā mūzika.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.