RSS

Baltinavas mūzikas un mākslas skola

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4 Pēdējā
Attēlotas 1-15 no 94
Jaunākās galerijas

Sveicam Skolotāju dienā!

19 dienas atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi sveic Skolotāju dienā savus skolotājus!
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Baltinavas pūtēju orķestris ekskursijā Stokholmā

19 dienas atpakaļ
Baltinavas MMS pūtēju orķestris izglītības iestāžu skatēs vienmēr ir uzrādījis labus rezultātus, un kā novērtējumu pašaizliedzīgam darbam, sponsoru atbalstīta, skola noorganizēja orķestra dalībniekiem kruīza braucienu uz Stokholmu.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā skatāma audzēkņu darbu izstāde

4 mēneši atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā no 11.jūnija līdz 1.jūlijam skatāma plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.