RSS

Baltinavas mūzikas un mākslas skola

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4 Pēdējā
Attēlotas 1-15 no 126
Jaunākās galerijas

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Varakļāniem

11 dienas atpakaļ
8. oktobrī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāji un tehniskie darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā pie kolēģiem uz Varakļānu Mūzikas un mākslas skolu.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Mācību ekskursija uz Viļaku

20 dienas atpakaļ
17. oktobrī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi devās mācību ekskursijā uz Viļakas pilsētu, lai apskatītu plenēra “Valdis Bušs 2019” gleznu izstādi, Viļakas Valsts robežsardzes pārvaldi, Vientuļu robežkontroles punktu un katoļu baznīcu.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Mandalas izgrezno Mūzikas un mākslas skolas apkārtni

22 dienas atpakaļ
Ziedu mandalu veidošanā aktīvi izpaudās Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 3. un 5. klases audzēkņi kopā ar skolotājām Ivetu Gabrāni un Lilitu Kūkoju.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.