RSS

Baltinavas mūzikas un mākslas skola

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4 Pēdējā
Attēlotas 1-15 no 143
Jaunākās galerijas

Mācību gada uzsākšana BMMS

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas svinīga jaunā 2020./ 2021. mācību gada uzsākšana.

Audzēkņu uzņemšana

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšana no 24. augusta līdz 31. augustam.

Izlaidums Mūzikas un mākslas skolā

​29. maija pievakarē Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā ienāca svētki- absolventu izlaidums. Šis pasākums noritēja citādāk kā iepriekšējie, ar daudziem ierobežojumiem, bet tas netraucēja virmot valša skaņām, spilgtiem vasaras saules stariem, smaidiem un
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.