Gavēņa laiks BKI


Šogad 1.martā sākās Gavēņa laiks.Svētie Raksti šo laiku sauc par žēlastības laiku, kad varam tuvoties Dievam, iet atgriešanās ceļu un mīlestībā pieredzēt Dieva klātbūtni no jauna.Caur atteikšanos no pasaulīgā, caur lūgšanu un klusumu, caur žēlsirdību darbos. A.Balode “Mieram tuvu”marta mēneša ievadvārdos skaisti pasaka, ka šajās gavēņa četrdesmit dienās var nenotikt nekas un var notikt visbūtiskākais-varam nokļūt tuvāk Dievam. Ar šo domu marta mēnesī darbojās mūsu lielie un mazie audzēkņi ,viss kolektīvs. Pirmajā gavēņa nedēļā klases gāja pārgājienā un meklēja krustus skolas tuvākajā un tālākajā apkārtnē. Mazie “c”apmācības līmeņa audzēkņi savas lūgšaniņas skaitīja pie baltā Gubas kapu krusta,lielie “C”- pie Merkuzīnes veco kapu krusta. Pavāri un galdnieki bija pie baznīcas dārza krusta.Tikšanās cikla”Mans ceļš pie Dieva” ietvaros, baznīcā notika visu skolēnu tikšanās ar tās uzraudzi, kopēju L.Kašu, lai ieklausītos viņas stāstījumā par ceļu pie Dieva. Brīvdienu nedēļa pagāja mājās un tur arī notika katra personīga saruna ar Dievu, jo šāds moto bija otrajai gavēņa nedēļai. Atgriezušies skolā ,pēdējo mācību cēlienu iesākām ar sv.Misi, lūdzot svētību sev, tuviniekiem un skolai.Turpinot iesākto tikšanās ciklu, sarunai par ceļu pie Dieva, tika aicinātas vidusskolas meitenes Viktorija K., Māra L., Megija B.- Eiropas gaidas. Tāds klusums skolas zālē nebija valdījis sen. Ar lielu interesi tika uzklausīts katrs vārds un tverts katrs prezentācijas attēls no Viktorijas sniegtās informācijas par gaidām. Visus klātesošos sajūsmināja Māras un Megijas prezentācija un stāstījums par Jauniešu dienām Krakovā. Neizpalika arī jautājumi. Pirms šīs tikšanās BKI skolēni varēja iesniegt savus darbus par tēmu”Kas ir gaidas?”. Pārsteiguma balviņas saņēma Anžela, Ieva M.,Ieva K. Pēc kopīgām pusdienām, gaidu pārstāves tika pavadītas ar pateicības vārdiem un vēlējumu — tiksimies vēl.
Skolā turpinās Gavēņa laika pasākumi. Šonedēļ katra audzināšanas grupa veido kolāžu “Krustaceļš”, un par savu ceļu pie Dieva mums stāstīs skolas psiholoģe S.Krakope.

Gavēņa laiks BKI 0Gavēņa laiks BKI 1Gavēņa laiks BKI 2Gavēņa laiks BKI 3