Tiesības uz cieņpilnu dzīvi

21.martā Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā jeb Gaismas pilī bija ļoti jauka iespēja apskatīt Zviedrijas vēstniecības un Velku biedrības rīkotu fotoizstādi ‘’Tiesības uz cieņpilnu dzīvi’’, noklausīties Zviedrijā dzīvojoša klīniskā psihologa, konsultanta, pieredzējuša lektora Bū Hejlskova- Elvēna video prezentāciju ‘’Kā tikt galā ar problēmizraisošu uzvedību’’un iegādāties viņa grāmatu ‘’Bez kliedzieniem, kodieniem, sitieniem.’’Izstādē varēja apskatīt četrpadsmit talantīgu bērnu, jauniešu un pieaugušo cilvēku foto, kuri diemžēl ir invalīdi. Katram foto klāt īss apraksts par viņu sasniegumiem, turpmākajiem mērķiem un sapņiem. Tālāk mūs uzrunāja Zviedrijas vēstnieks Latvijā Henriks Landerholms un citi pasākuma rīkotāji. Video prezentāciju rādīja trīs daļās ar diviem pārtraukumiem. Kaut gan video prezentāciju rādīja uz lielā ekrāna, kur lektors Bū Hejlskovs- Elvēns stāstīja par uzvedības problēmu risināšanas metodēm, mieru saglabājošu pieeju, audzināšanu, kofliktiem, domāšanu, atbildības principu, tā vien šķita, ka lektors stāv uz skatuves un ir kopā ar mums. Nemitīgi mūs uzjautrināja un iesaistīja dažādos uzdevumos. Video prezentācija bija ļoti interesanta, aizraujoša varēja uzzināt daudz jaunu zināšanu, kuras var mēģināt izmantot arī savā mācību procesā un audzināšanas darbā. Ja kādam ir interese par šo materiālu, var sameklēt prezentāciju Velku biedrības mājas lapā (www. velki.lv).Par šo jauko iespēju apmeklēt pasākumu Rīgā, gribu pateikties Baltinavas Kristīgās skolas kolektīvam.


Skaidrīte Supe