Baltinavas MMS mūzikas programmu audzēkņu dalība konkursos.


Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā II semestris ir sācies un turpinās ar dažādiem konkursiem, skatēm, pasākumiem.
8. februārī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā notika Mūzikas teorētisko priekšmetu konkurss, kurā audzēkņiem bija 3 uzdevumi- mūzikas fragmentu viktorīna, mūzikas fragmentu analīze pēc notīm, lasīšana no lapas. Mūsu skolu pārstāvēja 6. klases audzēkņi Sonora Logina un Domeniks Slišāns. Par dalību konkursā audzēkņi saņēma Pateicības. Laikā, kad norisinājās konkurss, pedagogi pilnveidoja savas zināšanas metodiskajās apspriedēs. Aija Nagle un Marija Bukša saņēma apliecības par profesionālo pilnveidi. Tā bija laba pieredze, pārbaudīt savas zināšanas, īpaši piedaloties šādā konkursā 1. reizi.
17. februārī Jāņā Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā notika Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle audzēkņu valsts konkursa II kārtā. Valsts konkursos dalība visām skolām ir obligāta. Izvērtējot audzēkņu sniegumu I. kārtas konkursā, kurš notika skolā, tika nolemts izvirzīt uz valsts konkursa II. kārtu 1. klases audzēkni Andžeju Krakopu un 5. klases audzēkni Lieni Kašu.
Andžejs Krakops startēja I grupā un atskaņoja skaņdarbus: L.Mocarts „Burve”, F.Ribicks „Laivā”, L.Kļava „Bērīts manis kumeliņš”, pedagogs Jeļena Andrejeva.
Liene Kaša startēja II grupā un atskaņoja N.Mjaskovska Fūgu senajā stilā e- moll, J.Haidna Sonāti G-dur, I daļu, J.Graubiņa „Cekulaina zīle dzied”, „Trīcēj kalni, skanēj meži”, pedagogs Romualda Dāvida. Konkursu vērtēja stingra žūrija, kuras priekšsēdētājs LMA profesors Kalnciems. Konkursa dalībniekus vērtēja atbilstoši šādiem kritērijiem: skaņdarba satura izpratne, mākslinieciskais sniegums, tehniskais līmenis, nošu teksta precizitāte, artistiskums un priekšnesums, skaņdarba grūtības pakāpe. Mūsu audzēkņi turējās braši. Īpašs prieks par Andžeju, kurš konkursā bija pats jaunākais, parādot ļoti labi apgūtos pirmos soļus klavierspēlē. Audzēkņiem tika pasniegtas Pateicības par piedalīšanos un pedagogiem par audzēkņu sekmīgu sagatavošanu valsts konkursa II kārtai Klavierspēlē.
12. martā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris piedalījās Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales reģiona skatē Jēkabpilī.
Šogad orķestri sevi apliecināja gatavību piedalīties VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojumā 5. maijā Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.
Skatē Jēkabpilī orķestris atskaņoja obligāto skaņdarbu R.Rēriks „Rikšiem bērīt” un izlozes skaņdarbu A. Kloppe „Dzīvības mūžīgais vārds”. Orķestru sniegumu vērtēja žūrija pēc šādiem kritērijiem: intonācija, skaņas kvalitāte, ritms, ansamblis, interpretācija, kopiespaids. Mūsu orķestris saņēma II pakāpes Diplomu, ar tiesībām muzicēt visas Latvijas koporķestrī salidojumā Rīgā 5. maijā.
Skatē piedalījās Agrita Luīze Kušnire (flauta), Gunta Logina (flauta), Kate Slišāne (klarnete), Aleta Ločmele ( saksofons), Lāsma Mežale ( saksofons), Krista Circene (saksofons), Aiva Ozoliņa (saksofons), Marks Ločmelis (trompete), Arnis Mežals ( trompete), Mārtiņš Gailāns (trompete), Endijs Ločmelis (eifonijs), Valfrīds Cvetkovs (eifonijs), Rolands Circenis ( eifonijs), Mārtiņš Laganovskis ( tuba), Elvis Circenis (bungas), Liene Logina ( bungas). Orķestra vadītājs un diriģents Aigars Bukšs.
15. martā 6. klases audzēkne vijoļspēlē Sonora Logina piedalījās III mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā Vangažos. Sonora startēja C vecuma grupā, atskaņojot divus dažāda rakstura skaņdarbus: V.A. Mocarts „Rondo”, A. Jurjāns „Šūpuļa dziesma”. Sonoras specialitātes skolotāja ir Liene Logina un koncertmeistare Romualda Dāvida. Neskatoties uz to, ka ceļā tika pavadītas vairākas stundas, ar savu sniegumu Sonora apliecināja labu sagatavotību, artistiskumu, skaņdarba satura izpratni. Par piedalīšanos konkursā un labu sniegumu Sonora saņēma Pateicības rakstu.
Profesionālās ievirzes izglītības audzēkņu mūzikas konkursu prasības ir ļoti augstas, ir jāpieliek ļoti liels darbs, lai audzēkņi izpildītu tās izcili un teicami.
Liels paldies tiem audzēkņiem, kuri piedalās konkursos, sevi pilnveido attīstot, gan tehniskās spējas, gan garīgās, īpaši gribu, atmiņu, iztēli, kā arī aizstāv Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas godu.
Paldies pedagogiem, kuri sekmīgi sagatavo audzēkņus konkursiem, un vislielākais paldies vecākiem. Tikai kopā mēs varam veikt labas lietas.


Baltinavas MMS direktore M.Bukša

Baltinavas MMS mūzikas programmu audzēkņu dalība konkursos. 0Baltinavas MMS mūzikas programmu audzēkņu dalība konkursos. 1Baltinavas MMS mūzikas programmu audzēkņu dalība konkursos. 2