Par Reiz bija...


18. martā Baltinavas KN ir aizvadīts kādreizējo padomju saimniecības “Baltinava” darbinieku saiets ar nosaukumu “Reiz bija”. Reiz bija… Ar šiem vārdiem sākas pasakas, stāsti un atmiņas. Savās atmiņās un pieredzē dalījās gan p/s “Baltinava” darbinieki, gan pašreizējie lauksaimnieki, zemnieki un mājražotāji.
1960. gada 17. martā uz četru Baltinavā izveidoto kolhozu bāzes nodibinājās p/s “Baltinava”. Tās pirmais direktors Jāzeps Zelčs cienījamā vecuma dēļ pasākumā nebija ieradies, bet viņš tika pieminēts kā gudrs, mierīgs un zinošs vadītājs. Ar savu pieredzi dalījās arī vēlākais p/s “Baltinava”direktors Dzintars Meščanovs. Par to kā bija toreiz un kā ir tagad stāstīja Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, kas reiz bija komjaunatnes sekretāre, galvenais agronoms Jevgenijs Zelčs, galvenais inženieris Dzintars Putniņš. Atmiņās par meliorāciju dalījās Valdis Siliņš, par. Par kultūras, sporta un sabiedrisko dzīvi atraktīvi pieredzē dalījās Henriks Logins – Slišāns. Kādreizējis jāšanas sacensību dalībnieks Ruslans Fjodorovs teica sirsnīgu paldies Sarmītei Taborei, kas viņu mācīja darboties ar zirgiem. Sarmīte bija tā, kas pastāstīja par lopkopību.
Koncertā ar tam laikam raksturīgiem tērpiem un priekšnesumiem piedalījās Baltinavas kultūras nama pašdarbnieki – JDK “Kusti kust”, sieviešu vokālais ansamblis, etnogrāfiskais ansamblis, amatierteātra “Palādas” dalībnieki un sieviešu deju kopa “Gaspaža”. Bet koncertu noslēdza kādreiz populārās lauku kapelas “Neskumsti meitenīt” vīri, kas ar savu sniegumu pierādīja, ka vēl joprojām spēj klausītājos izraisīt sajūsmu un kājām likt dancot.Lai arī gadu gaitā kapelas sastāvs ir mainījies, vīru dziedātprieks palicis nemainīgs.
Mazajā zālē bija izvietota fotoizstāde ar bildēm par dažādām p/s “Baltinava” nozarēm un notikumiem. Paldies Inārai Bubnovai un Antrai Keišai un Sarmītei Taborei par ieguldīto lielo darbu izstādes sagatavošanā. Paldies Baltinavas novada domes darbiniekiem par palīdzību un atbalstu pasākuma organizēšanā. Paldies pasākuma vadītājiem Regīnai un Ojāram Lāčiem. Paldies Venerandai Višņakovai un Dzintaram Meščanovam par palīdzību bijušo p/s “Baltinava” darbinieku apzināšanu un interesantajiem stāstiem par to, kā tad reiz bija.


Teksts: Inta Ločmele

Foto: Evita Broka

Par Reiz bija... 0Par Reiz bija... 1Par Reiz bija... 2Par Reiz bija... 3Par Reiz bija... 4Par Reiz bija... 5Par Reiz bija... 6Par Reiz bija... 7Par Reiz bija... 8Par Reiz bija... 9Par Reiz bija... 10Par Reiz bija... 11Par Reiz bija... 12Par Reiz bija... 13Par Reiz bija... 14Par Reiz bija... 15Par Reiz bija... 16Par Reiz bija... 17Par Reiz bija... 18Par Reiz bija... 19Par Reiz bija... 20Par Reiz bija... 21Par Reiz bija... 22Par Reiz bija... 23Par Reiz bija... 24Par Reiz bija... 25