Mazpulcēnu “Pruota skreine’’ Rogovkā


Pavasarīgās noskaņās 24. februārī Rēzeknes novada Rogovkā tikās atjautīgākie mazpulcēni no apkārtējiem mazpulkiem, lai piedalītos konkursā “Pruota skreine’’. Piedalījās mazpulcēni no Salnavas, Kārsavas, Pudinavas, Mežvidiem, Rēzeknes, Rekovas un Baltinavas.
Konkursu organizēja Nautrēnu vidusskolas mazpulka vadītāja Anita Šķestere un mazpulcēni. Dalībnieki piedalījās divās vecuma grupās: 4. – 6. klase un 7. – 9. klase. Baltinavas vidusskolu pārstāvēja 9. klases mazpulcēni Krista Circene, Jānis Doroškevics, Agrita Luīze Kušnire un tā kā Salvija Supe bija slima, viņas vietā bija mazpulka priekšsēdētāja Viktorija Kušnire.
Mazpulcēniem bija jāsagatavo mājasdarbs – stāsti, dzejoļi vai anekdotes par savu mazpulku. Dalībnieki rādīja “Mēmo šovu’’, stāstīja anekdotes, dziedāja dziesmas un lasīja tautasdziesmas par savu darbu. 100 tautasdziesmas būs jāiemācās katram mazpulcēnam par godu Latvijas 100.-tajai dzimšanas dienai. Baltinavieši sveica mazpulcēnus ar vēlējumiem dzejas rindās un dziedāja Baltinavas himnu.
Konkursa uzdevumi bija atbilstoši nosaukumam – “Pruota skreine’’. Bija jāatpazīst dažādas latviešu zīmes, bija jāatjauno tautasdziesmu teksti, jārisina dažādi atjautības uzdevumi par visdažādākajām tēmām. 6. – 9. klašu grupā startēja 9 komandas un sīvā cīņā Baltinavas mazpulcēni ierindojās 3. vietā.
Kamēr skolēni piedalījās konkursā, vadītājiem bija iespēja apmeklēt Rogovkas jauniešu centru, iepazīties ar Nautrēnu vidusskolas direktores Anitas Ludboržas un pagasta padomes priekšsēdētājas Līvijas Plavinskas vaļaspriekiem – dažādiem našķiem un tējām, kā arī pagaršot Nautrēnu mazpulka dalībnieku mammu gatavoto burkānu torti, cepumus ‘’Rozītes’’, pankūkas un citus gardumus.
Konkursa noslēgumā visiem ciemiņiem bija iespēja apmeklēt leļļu izstādi Nautrēnu sporta halles 2. stāvā, kurā ir izstādītas 140 lelles.
Paldies Rogovkas mazpulcēniem un vadītājai par jauko pasākumu.

Baltinavas vidusskolas mazpulka vadītāja
M. Kušnire

Mazpulcēnu “Pruota skreine’’ Rogovkā 0Mazpulcēnu “Pruota skreine’’ Rogovkā 1