Baltinavas jauniešu deju kolektīvs "Kusti Kust" iegūst augstāko pakāpi


12.martā Kubulu kultūras namā notika deju kolektīvu reģionālā skate, kurā Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvs”Kusti Kust”, kuru vada Irēna Kaša ieguva augstāko pakāpi – kopā 47.7 punktus. Paldies par ieguldīto darbu un novēlam veiksmi arī turpmāk- gatavojoties 2018. gada dziesmu un deju svētkiem!

Teksts: Inta Ločmele
Foto: Irēna Kaša