Stūru stūriem tēvu zeme

Lai sekmētu skolēnu nacionālās vērtības, valstisko identitāti, patriotismu un piederības sajūtu savai valstij un dzimtajam novadam, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar Balvu, Baltinavas un Rugāju izglītības iestādēm organizēja radošo darbu konkursu “Stūru stūriem tēvu zeme”. Skolēni varēja zīmēt sava novada ievērojamākās vietas, lietas un cilvēkus, kā arī veidot video sižetus, sacerēt literāros darbus.
Arī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, Baltinavas Kristīgā internātpamatskolas un Baltinavas vidusskolas skolēni piedalījās konkursā un veidoja radošos darbus par Baltinavas novadu. 10. martā Balvos notika noslēguma pasākums ”Radošuma dienas”. Bērniem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās Balvu bērnu un jauniešu centrā “Dinamīts”- gatavot gredzenus, veidot zaķus no siena un, izstaigājot Balvu novadpetniecības muzeju, aizpildīt darba lapas .
Pasākuma noslēgumā Balvu muižā labāko darbu autori tika apbalvoti. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Anna Miethke savā vecuma grupā ieguva 1. vietu, Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas kopdarbs-prezentācija 3. vietu, Baltinavas vidusskoas audzēknes Annija Antonova un Gunta Logina saņēma atzinības rakstus. Paldies arī pārējiem dalībniekiem, kas centās attēlot savu novadu radošajos darbos- visi zīmējumi apskatāmi Balvu muižā.


Iveta Gabrāne

Indra Keiša.