Seminārs par aktualitātēm 2017. gada platību maksājumos

Seminārs par aktualitātēm 2017. gada platību maksājumos notiks

Baltinavas novada domes zālē šī gada 29. MARTĀ PL.11.00
Konsultācijas par Platību maksājumu aizpildīšanu varēs saņemt
Baltinavas novada bibliotēkā šī gada 19.APRĪLĪ ( NO PL.
9.00-16.00),
kā arī Balvos Brīvības ielā 46 a, 2 stāvā katru dienu no
10.aprīļa līdz 22. maijam