BKI aktualitātes martā

Pasākumi:

01.03. Piedalīšanās izstādē “Robotu balle”Rīgā
02.03. Piedalīšanās LSO Boče sacensībās Gaujienas internātpamatskolā
07.03. Konkurss “Teātris mūzikā” Sveķu internātpamatskolā
08.03. Piedalīšanās LSO novusa sacensībās Rīgā
10.03. Piedalīšanās konkursa “Stūru stūriem tēvu zeme” noslēguma pasākumā Balvos
21.03. Piedalīšanās Boulinga Līgas 2.kārtā Rīgā
24.03. Komunistiskā genocīda upuru atceres dienas pasākums
24.03. Piedalīšanās modes skatē Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā
Gavēņa laika pasākumi:
01.03.-05.03.
• Ievadinformācija
06.03.-10.03.
• Pārgājiens pie Krustiem
• “Mans ceļš pie Dieva”- tikšanās ar L.Kašu
13.03.-17.03.
• Mana saruna ar Dievu (ģimenē)
20.03.-24.03.
• Jauniešu dienu atmiņas sarunās, bildēs
• Sv. Mise ( 22.03.)
27.03.-31.03.
• Kolāža “Krustaceļš”
• “Mans ceļš pie Dieva”- tikšanās ar S. Krakopi
Sanāksmes, profesionālo kompetenču pilnveides pasākumi:
03.03. skolas padomes sēde
08.03 Atbalsta centra sanāksme
13.03. konference ‘”Kompetencēs balstīts mācību saturs un tā prakstiskais pielietojums mācību procesā” Gulbenē
14.03. speciālo skolu matemātikas skolotāju seminārs Gaujienas internātpamatskolā
15.03. Konference “Mūsdienīga, inovatīva mācību stunda” Balvu Valsts ģimnāzijā
15.03. Skolu direktoru MA sanāksme
27.03. Pedagogu informatīvā sanāksme