Ēno novada izglītības iestāžu direktorus


Mēs, 4. klases skolēni, 15. februārī pirmo reizi piedalījāmies Ēnu dienā. Ēnojām Baltinavas izglītības iestāžu direktorus.

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas direktori Mariju Bukšu ēnoja Samanta Slišāne un Endijs Kleins, Kristīgās internātpamatskolas direktori Intu Vilkasti ēnoja Arvils Kokorevičs un Samanta Juhmane, bet vidusskolas direktoru Imantu Slišānu – Edvarts Ločmelis. Mūs visus direktori laipni sagaidīja, iepazīstināja ar skolu, atbildēja uz intervijas jautājumiem, izsniedza apliecinājumus.
Pārrunājot redzēto, secinājām, ka direktoriem jābūt ar lielu atbildības sajūtu, pārliecinātiem par sevi, ļoti vērīgiem un saprotošiem. Jāuzklausa gan bērni, gan vecāki, gan darbinieki. Jāzina likumi, jāprot plānot skolas budžets, jāsadarbojas ar citām novada iestādēm.
Paldies, par iespēju ielūkoties jūsu darbā!


Baltinavas vidusskolas 4. klase – Samanta Slišāne,Endijs Kleins,
Samanta Juhmane, Arvils Kokorevičs, Edvarts Ločmelis