Aizvadīta Ēnu diena - 2017


15.februārī Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā notika Ēnu diena. Arī mūsu skolas jaunieši no 11. un 12.klases devās ēnot RTA studentus. Katrs bija izraudzījies sev vēlamo fakultāti, kuras studentus ēnoja visu dienu. Tā kā Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā bija jaunuzceltas inženieru fakultātes telpas, tad mums bija iespēja tās apskatīt.
Marika un Arīna ēnoja studentus no studiju programmas “Būvniecība”. Topošo inženieru ēnošana sniedza lielisku ieskatu studentu dzīvē, viņu ikdienā. Pēc šīs dienas Marika saprata, ka inženierija ir tieši tas, ko viņa vēlas studēt pēc 12.klases.
Dinija, Kristīne un Madara ēnoja Tiesību zinātņu studentu Kasparu Ločmeli. Viņš ir ļoti aktīvs jaunietis, kurš gan dejo tautu dejas, gan iesaistās RTA Studentu pašpārvaldē. Kaspars regulāri piedalās arī jauno juristu debašu klubā. Kaspars kopā ar savu māsīcu Elīnu, kura ir Studentu pašpārvaldes prezidente, mums izrādīja auditorijas, kurās notiek lekcijas, iepazīstināja ar pašpārvaldes darba telpu, kā arī sniedza vērtīgu informāciju par studijām Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā.
Aija un Ilze ēnoja Sintiju Kaļvu, kura studē – “Pamatizglītības skolotājs sākumskolā’’ studiju programmā. Meitenes uzzināja, kas ir nepieciešams, lai varētu iestāties Izglītības, valodu un dizaina fakultātē.
Edgars iepazinās ar vides inženieru studiju programmas studentu ikdienu. Modernās laboratorijas un studentu eksperimenti Edgaru uzdrošināja aktīvi darboties.
Kristīne un Līga kļuva par ēnām Tūrisma un viesmīlības studiju programmas studentei- Sarmītei. Meitenes kopā piedalījās lekcijās. Abas secināja, ka lekcijas bija aizraujošas, jo pasniedzēji prata tās interesanti pasniegt.
Mēs esam priecīgi, ka mums bija dota iespēja ēnot studentus. Tā bija vienreizēja iespēja, kura viennozīmīgi katram no mums palīdzēja saprast to, ko vēlamies vai nevēlamies studēt.

Baltinavas vidusskolas 11., 12. klases jaunieši
Ļoti lielu iniciatīvu un interesi, piedalīties Ēnu dienā, izrādīja 6. un 10. klases skolēni. Paši patstāvīgi atrada uzņēmumus un cilvēkus, kuru darba ikdienu varētu pavērot. Sonora Logina devās uz Rīgu ēnot Finanšu produktu attīstības projektu vadītāju Daci Zelču Citadeles bankā, bet Mārtiņš Laganovskis – programmētāju Scandiweb Ltd firmā. Kristiāna Buraveca ēnoja novada Muzeja vadītāju Antru Keišu, bet Toms Buravecs — priesteri Staņislavu Prikuli. Egija Ločmele iepazīt ceļojumu konsultanta profesiju ēnot brauca uz Rīgas tūrisma un Radošās industrijas tehnikumu. Elija Logina tāpat kā Mārtiņš ēnoja programmētāju firmā Scandiweb Ltd, kurā kā ēnas darbojās 40 jaunieši. Savukārt Megija Bukša ēnoja ārsta palīgu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā Gulbenē. Jaunieši atzina, ka uzzināja vairāk par izvēlēto profesiju. Priecīgi par to, ka diena bija aizraujoša.Baltinavas vidusskolas 8.klases skolēniem bija iespēja pirmo reizi ēnot Baltinavas novada domes darbiniekus. Skolēni ēnot sāka plkst. 09:00 .
Zane un Marta ēnoja Baltinavas novada domes priekšsēdētāju Lidiju Siliņu. Skolēni raksturo viņu kā atsaucīgu, aizņemtu personu, kura labprāt iepazīstināja ar savu darbu. Meitenes secināja, ka Lidija ir sabiedriski aktīva, viņai rūp Baltinavas novada dzīve, kultūra, jo par to liecina realizētie projekti. Baltinavas novada domes izpilddirektoru Jāni Bubnovu ēnoja Eduards. Viņš Jāni raksturoja kā ļoti aizņemtu cilvēku un aktīvu pasākumu organizētāju. Eduards saka: “Pēc viņa apmeklēšanas es sapratu, ko nozīmē strādāt tādā darbavietā, kurā nav noteikts darba laiks.” Kitija un Sandija iepazinās ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Maiju Stepiņu. Meitenes saka, ka darbs ar papīriem viņas neieinteresēja, bet viņas varēja gūt labu pieredzi un uzzināt daudz jauna, piemēram, par darba apjomu, datora izmantošanu.
Ar Baltinavas novada domes saimnieka darbu iepazinās Ainis, viņš saka, ka šis darbs viņu ieinteresēja un tā varētu būt viņa nākotnes profesija. Skolēni piedalījās saimniecisko lietu komitejas sēdē, kurā izskatīja finanšu, parādu saistību jautājumus, veica projekta izskatīšanu. Paldies domes darbiniekiem par atsaucību un laipnu uzņemšanu!


8. klases skolēniAizvadīta Ēnu diena -  2017 0Aizvadīta Ēnu diena -  2017 1Aizvadīta Ēnu diena -  2017 2Aizvadīta Ēnu diena -  2017 3Aizvadīta Ēnu diena -  2017 4