Ēnu diena 2017

15.februārī valstī notika Ēnu diena, kur skolēni varēja iepazīties ar dažādu profesiju darba specifiku. Šīs dienas ietvaros arī mūsu skolā viesojās divi Baltinavas vidusskolas 4.klases skolēni, kuri bija izteikuši vēlēšanos ēnot skolas direktori.
Šajā dienā Arvilam un Samantai bija iespēja tuvāk iepazīties ar skolu un tās tradīcijām, skolēnu sasniegumiem un viņu ikdienu, sarunā ar direktori noskaidrot dažādus viņus interesējošus jautājumus, kas saistīti ar skolas direktores ikdienu un pienākumiem.