Pieklājības nedēļa

Laiki iet un mainās, tomēr pieklājība ir un paliek viena no cilvēciskajām vērtībām, kas palīdz mums sadzīvot ar apkārtējo pasauli...

Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā, laikā no 06.02.-10.02., notika „Pieklājības nedēļa”. Nedēļas garumā skolotāji, skolas darbinieki vērtēja skolēnu pieklājību, laipnību, darbu mācību stundās, bet pārkāpumus fiksējot „Vērošanas lapās”, kas bija izsniegtas katram skolas pedagogam. Toties skolēni katru dienu saņēma trīs žetonus, kurus par pārkāpumiem varēja noņemt. Pie brokastu galda skolas medmāsa uzskaitīja katra skolēna iepriekšējās dienas saglabātos žetonus un izsniedza jaunus.
Rezultātus apkopoja Atbalsta centra dalībnieki. Viņi saskaitīja saglabātos žetonus, apkopoja skolotāju, skolas darbinieku sniegto informācija, vērošanas lapas, sazināšanas burtnīcas.
Jāatzīst, ka šajā nedēļā skolēni bija draudzīgāki, laipnāki, pieklājīgāki, strādīgāki…
Apsveicam uzvarētājus:
Kristīni Rundzāni, Andželu Kleinu, Armandu Sproģi, Annu Pipcāni, Vitāliju Začu, Artūru Krustu, Kristīni Nikolajevu, Normundu Timenieku, Arvilu Silaunieku, Aleksandru Jerjominu, Jāni Reimandovu, Lindu Jermacāni, Ievu Mičurovu, Mārci Vorobjevu.
Kā balvu Pieklājības nedēļas uzvarēti saņem iespēju piedallīties Latvijas bērnu bāreņu fonda rīkotajā “Boulinga Līgā”, kur galvenā balva planšetdators.

V.Kubuliņa