Sākot ar 2017.gada 2.martu tiek ierobežota satiksme uz pašvaldības autoceļiem

Lai novērstu grants ceļa seguma bojājumus klimatisko laika apstākļu dēļ, laika periodā no 2017. gada 2.marta līdz 2017.gada 1.jūnijam uz Baltinavas novada pašvaldības autoceļiem tiek ierobežota transportlīdzekļu satiksme transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t. Transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi noteikti uz sekojošiem pašvaldības autoceļiem (skat. pielikumā)

Dokuments: